×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 1059

Logo Saveta za sajt baner copy

Održana deveta redovna sednica Nacionalnog saveta Roma: Smenjen predsednik Vitomir Mihajlović

Na devetoj redovnoj sednici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, koja je održana u Beškoj 19. avgusta, smenjen je dosadašnji predsednik Vitomir Mihajlović, a za novog je izabran Tefik Ramadanović, koji je do sada objavljao funkciju predsednika Izvršnog odbora Saveta.

U subotu 19. avgusta 2017. godine, na osnovu člana 10. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, člana 18. Statuta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i člana 8. Poslovnika o radu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, sazvana je deveta redovna sednica, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice

2. Predlog po Zahtevu 12-toro članova

3. Međuljudski odnosi unutar Saveta

4. Odluka o davanju saglasnosti za štampanje udžbenika za nastavni predmet  „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture" za školsku 2017/2018 godinu, Izvestioci: Marija Aleksandrović i Ljuan Koka

5. Tekuća pitanja

Prva tačka dnevnog reda je nakon kraće rasprave uvojena. Na osnovu druge tačke, govorilo se o smeni dosadašnjeg predsednika Nacionalnog saveta i o imenovanju novog. Nakog žustre rasprave, u kojoj se moglo čiti više oprečnih mišljenja, stavljen je na glasanje predlog o smeni dosadašnjeg predsednika Saveta. Sa ukupno 24 glasa, od ukupno 33 prisutna člana, izglasana je smena predsednika Mihajlovića, a nakon kraće pauze, stavljen je na glasanje predlog za novog predsednika. Sa 30 glasova ZA, izabran je novi predsednik Nacionalnog saveta Roma-Tefik Ramadanović, dosadašnji predsednik Izvršnog odbora Saveta. Nakon imenovanja predsednika, na glasanje je stavljen predlog za novog predsednika Izvršnog odobra Saveta, za koga je imenovan Miloš Paunković. Pored imenovanja novog predsednika Saveta i Izvršnog odbora, promenjeni su i predsednici svih odbora u Savetu, kao i zamenici i potpredsednici Saveta. U nastavku sednice, govorilo se o međuljudskim odnosima unutar Saveta, a nakon toga, Ljuan Koka je prezentovao bukvar i slikovnicu na romskom jeziku, kako bi članovi Nacionalnog saveta dali saglasnost za štampanje ovih udžbenika za nastavni predmet "Romski jezik sa elementima nacionalne kulture". 

Svi prisutni članovi Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, postigli su dogovor oko zajedničkog delovanja. U narednom periodu očekuje se nesmetano sprovođenje svih aktivnosti koje će imati za cilj da poboljšalju položaj romske zajednice u Republici Srbiji.

  • Published in Vesti

Održan sastanak predstvanika Nacionalnog saveta Roma i YUCOM-a

Koliko je važna društvena participacija mladih Roma i Romkinja i kako unaprediti njihov položaj, bile su osnovne teme današnjeg sastanka koji je vođen između predstavnika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM).

  • Published in Vesti

Zakazana deveta redovna sednica Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Na osnovu odredbi člana 8. Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Sl.glasnik  RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014), Odredbi člana 3. stav 3 i člana 18. tačka 3. Statuta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine kao i na osnovu odredaba člana 8. Poslovnika o radu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine sazivam:

Devetu redovnu sednicu

Trećeg saziva Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

koja će se održati u subotu 19. avgusta 2017. godine u Beškoj, konferencijska sala „Sidro", adresa: Dunavska obala bb. sa početkom u 13:00 časova.

Za sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D: 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

 2. Predlog po Zahtevu 12 članova Saveta

 3. Međuljudski odnosi unutar Saveta

 4. Odluka o davanju saglasnosti za štampanje udžbenika za nastavni predmet  „Romski jezik sa elementima                  nacionalne kulture" za školsku 2017/2018 godinu, Izvestioci: Marija Aleksandrović i Ljuan Koka

 5. Tekuća pitanja: Informacija o radu Izvršnog odbora

                                                                                                               P R E D S E D N I K                                                                                                               prof. Vitomir Mihajlović

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                

  • Published in Vesti

DA SE NIKADA NE PONOVI!

Danas 02. avgusta obeležava se Medjunarodni dan sećanja na Rome i Romkinje žrtve Holokausta u II Svetskom ratu. Prema proceni istoričara u logorima smrti nacističke Nemačke nastradalo je oko 500. 000 Roma i Romkinja ili preko 25% tadašnje romske populacije u Evropi. Drugog avgusta 1944. u logoru smrti "Aušvic" u Poljskoj ubijeno je samo u jednom danu 3. 000 Roma i Romkinja zbog čega je odlukom Evropske komisije upravo ovaj datum odabran kao Medjunarodni dan obeležavanja sećanja na sve romske žrtve Holokausta u II Svetskom ratu.

  • Published in Vesti
Subscribe to this RSS feed

22°C

Belgrade

Sunny

Humidity: 26%

Wind: 35.40 km/h

  • 15 Oct 2018 22°C 13°C
  • 16 Oct 2018 23°C 11°C
Banner 468 x 60 px
http://www.zoofirma.ru/