DEKADA INKLUZIJE ROMA

DEKADA INKLUZIJE ROMA

Regionalna Konferencija „Dekada inkluzije Roma – nasleđe, stečeno iskustvo, najbolji primeri i šta dalje“, koja je održana u Junu mesecu ove godine, dobila je operativne zaključke i preporuke koje će Koordinaciono telo za praćenje Strategije realizovati u saradnji sa Nacionalnim savetom Roma, resornim ministarstvima i međunarodnim organizacija.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine, predstavljali su predsednik Dalibor Nakić i generalni sekretar, Dejan Vlajković.

U ime Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, obratio se predsednik Nakić – „Veoma zadovoljan izveštajem o zaključcima i preporukama sa konferencije Dekada inkluzije Roma “ Nasleđe, stečeno iskustvo, najbolji primeri i šta dalje“. Ponosni smo što smo bili u prilici da damo svoj doprinos kako bi konferencija bila što uspešnija i plodotvornija. Značaj konferencije ogleda se u tome što su u okviru panela ne samo identifikovani ključni problemi Roma već su razmatrana najbolja rešenja i istaknuti primeri dobre prakse. Paneli su bili odlično koncipirani i vođeni, a teme pažljivo birane i u uskoj vezi sa prioritetnim oblastima definisanih Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.

Očekujemo da zaključci i preporuke sa konferencije stignu na sve relevantne adrese i da budu polazna tačka za kreiranje politika i dalje delovanje na svim nivoima, a sve u cilju što efikasnije inkluzije Roma kako u našoj zemlji tako i u zemljama regiona.
Ovakve i slične konferencije su od izuzetnog značaja za romsku zajednicu. Dobro je da se o problemima diskutuje i ukazuje na težak položaj Roma u društvu. Sada nam predstoji teži deo posla jer moramo preći sa reči na dela. Neophodno je da svi relevantni akteri, a tu pre svega mislim na državne i lokalne institucije, Nacionalni savet Roma, međunarodne partnere, organizacije civilnog društva, zajedničkim snagama, koordinisanim delovanjem i multisektorskim pristupom krenu sa implementacijom zaključaka i preporuka sa konferencije a samim tim i same Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.
Nacionalni savet romske nacionalne manjine spreman je da preuzme deo odgovornosti i kritički sagleda kako svoj tako i rad svih ostalih aktera koji imaju obevezu da deluju u cilju unapređenja položaja pripadnika romske zajednice“.

Dodao je – „Moram istaći da je Nacionalni savet Roma za sada izuzetno zadovoljan postignutim rezultatima i naporima koje naša država ulaže da se socio – ekonomski položaj Roma unapredi. Država, na čelu sa predsednikom Vučićem, vodi veoma odgovornu socijalnu politiku prema Romima, kao društveno ugroženoj kategoriji stanovništva i pokazuje da joj je stalo da svaki njen građanin živi pristojnim životom. Veliku pomoć u procesu inkluzije Roma pruža EU koja je jedan od ključnih partnera i drago nam je što institucije EU prepoznaju značaj ovog procesa. Smatram da smo svi zajedno na dobrom putu, a postignuti rezultati nas motivišu da nastavimo još intenzivnije da radimo kako bismo došli do toga da jednog dana ne postoje razlike između položaja romske populacije i ostalog stanovništva, odnosno da Romi budu suštinski ravnopravni i jednaki sa svim ostalim građanima“ – istakao je Nakić.

Author: RNS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *