Izvršni odbor

Aleksandar Radulović Predsednik IO
Mašinski tehničar 09.07.1983.godine
Sombor

Miodrag Ramić
Grafičar
Zamenik predsednika 17.07.1954.godine
Zemun

Igor Paunović
Potpredsednik
Saobraćajni tehničar 19.11.1974.godine
Niš

Božidar Jakupović
Preduzetnik
Potpredsednik
17.01.1973.godine
Leskovac

Željko Radu
Ekonomski tehničar
Član
19.01.1990.godine
Kikinda

Emin Selimi
Strukovni vaspitač
Član
22.06.1988.godine
Beočin

Aleksandar Balinović
Master pravnik
Član
25.01.1983.godine
Stara Pazova

Saša Ališanović
Elektrotehničar
Andragološki asistent
Član
11.10.1962.godine
Prokuplje

Robert Fejzić
Vokalni solista
Član
11.11.1986.godine
Vranje