Grad Beograd i Nacionalni savet romske nacionalne manjine pozivaju pripadnike romske nacionalne manjine da se informišu o značaju vakcinacije

Grad Beograd i Nacionalni savet romske nacionalne manjine pozivaju pripadnike romske nacionalne manjine da se informišu o značaju vakcinacije

E Komuna Beogrado thaj o Nacionalno konsili Rromengo nacionalno minoritengo akharen sa e Rromen te len e vakcina

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *