„NASLEĐE, STEČENO ISKUSTVO, NAJBOLJI PRIMERI I ŠTA DALJE“?

„NASLEĐE, STEČENO ISKUSTVO, NAJBOLJI PRIMERI I ŠTA DALJE“?

Danas je u Palati Srbija u Beogradu održana Regionalna konferencija o rezultatima Dekade inkluzije Roma pod nazivom „Nasleđe, stečeno iskustvo, najbolji primeri i šta dalje“ u organizaciji Ministarstva rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja i ambasade Republike Slovačke u Srbiji koja predsedava Misijom OEBS u ovoj godini.

Na konferenciji su obuhvaćene sledeće teme: nediskriminacija, pravna pomoć i socijalna inkluzija Roma, položaj Romkinja u društvu i porodici (rezultati i izazovi), obrazovanje i zapošljavanje kao sredstvo prevencije marginalizacije Roma, stanovanje kao važan element društvene inkluzije Roma, zdravlje i zdrava porodična sredina.

Na početku konferencije prisutnima se obratio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević koji je rekao da je ova konferencija odlična prilika da se sagledaju dosadašnji rezultati kada je u pitanju inkluzija Roma kao i da se nađu načini za dodatno unapređenje njihovih uslova života.

Ponosni smo što u Srbiji živi mnogo nacionalnih manjina i na činjenicu da svima možemo da obezbedimo jednako ostvarivanje njihovih prava. Verujemo da ćemo biti primer drugim zemljama kako položaj Roma, koji nije bio u prošlosti na zavidnom nivou, može da se unapredi na brz način. Kao društvo ćemo napredovati onog trenutka kada ne budemo pričali o položaju Roma kao o problemu, već kada se oni budu osećali kao građani Srbije jednakih prava, ravnopravni u obrazovanju i poslu – rekao je Đorđević.

U uvodnom delu konferencije govorio je predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić.
Na samom početku pozdravio je prisutne i izjavio:
„Izuzetno nam je drago što smo deo jednog ovakvog događaja na kome će se ne samo govoriti o problemima sa kojima se romska zajednica u regionu suočava već će se razmeniti pozitivna iskustva učesnika i istaći primeri dobre prakse u oblasti inkluzije Roma. Veoma su važne preporuke koje će poteći sa današnje konferencije ali je još važnije na koji način će se pristupiti njihovoj realizaciji u budućnosti. Ono što svakako znam, to je da će preporuke stići na prave adrese i da će sa njima biti upoznati svi relevantni faktori u EU koji imaju uticaja na kreiranje programa sa ciljem unapređenje položaja romske zajednice.
Podrška koju EU pruža procesu integracije Roma je od suštinskog značaja. Romi su trenutno najveća etnička manjina u Evropi. Ima nas između 10 i 12 miliona. Iz tog razloga proces inkluzije Roma ne sme biti prepušten samo pojedinim evropskim državama već to mora biti zadatak EU u celini. Samo tako romska zajednica može doživeti preporod i ubrzanim tempom krenuti putem koji vodi ka boljoj budućnosti. Budućnosti u kojoj će romska deca biti ponosna na svoje romsko poreklo, gde će slobodno moći isticati svoj identitet, razvijati ga i afirmisati. Moram naglasiti da od procesa integracije Roma benefit imaju svi građani a ne samo Romi. Ljudski resursi unutar romske zajednice su neiskorišćeni. Adekvatnom tranzicijom od obrazovanja ka zaposlenju romska zajednica može dati doprinos ekonomskom razvoju i napretku kako regiona zapadnog Balkana tako i Evrope u celini. Primetno je da je zadnjih nekoliko godina država Srbija mnogo toga učinila u oblasti unapređenja položaja Roma i svakako da u pojedinim oblastima može predstavljati primer dobre prakse mnogim zemljama u okruženju. O konkretnim rezultatima će tokom konferencije govoriti i panelisti iz redova Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u pripremi i samoj organizaciji današnje konferencije a pre svega inicijatorima posebno Slovačkoj ambasadi u Beogradu. Želim svima uspešnu konferenciju i plodotvorne diskusije – rekao je Nakić.

U uvodnom delu konferencije prisustvovala je i potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, koja je predsednica vladinog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Ona je upozorila da je puno dnevnih problema sa kojima se susreću Romi i istakla da je veoma važno raditi, pored zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja i na njihovom stambenom pitanju, zbog čega Srbija kroz IPA programe već troši oko 9,6 miliona evra.

„Za sada smo obezbedili bolje uslove za život za 700 Roma, a među njima je i 250 dece, koja danas žive u normalnim stanovima. Taj progam se realizuje u 13 opština u Srbiji. Takođe, realizujemo i progam iz IPA definšući urbaništičke planove i tehničku dokumentaciju za stanovanje. I trenutno pregovaramo novu IPA 2018. od 21 miliona evra koji će služiti najvećim delom za stanovanje Roma i Romkinja“ – naglasila je Mihajlović.

U prvom panelu na temu „Nediskriminacija, pravna pomoć i socijalna inkluzija Roma” govorio je generalni sekretar Nacionalnog saveta Roma, Dejan Vlajković.

Izneo je tehničke podatke i planove Saveta iz oblasti:

  • Sprovođenje Afirmativne mere iz oblasti obrazovanja
  • Stanovanje Roma
  • Pravna pomoć
  • Predstojeći sveopšti popis stanovništva (2021. godina)
  • Stanje romskih naselja širom Srbije

Konferenciji čiji je domaćin Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prisustvovali su predstavnici zemalja iz regiona – Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Slovačke i preko 120 predstavnika raznih institucija i organizacija, prvenstveno, romskih, kao i brojni partneri Ministarstva kao što su Delegacija Evropske unije, Misija Saveta Evrope, „UNWomen“, Regionalni savet za saradnju, GIZ i drugi.

Author: RNS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *