NASTAVAK OBILASKA I SARADNJE SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA – OPŠTINA TOPOLA

NASTAVAK OBILASKA I SARADNJE SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA – OPŠTINA TOPOLA

U okviru planiranih poseta Lokalnim samoupravama, generalni sekretar Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dejan Vlajković, posetio je opštinu Topola.

Novo rukovodstvo opštine, na čelu sa predsednikom Igorom Petrovićem i njegovom zamenicom Danijelom Pantić, iskazalo je veliku želju da se po prvi put u istoriji ove opštine pokrene inkluzija Roma.

Dogovorena je intezivna saradnja Opštine i Saveta na punoj integraciji romskog stanovništva, a akcenat će biti na uslovovima stanovanja i obrazovanja mladih.

U narednom periodu radićemo na izradi lokalnih strateških dokumenata i formiranju Mobilnog tima za inkluziju Roma, kako bi u narednoj budžetskoj i donatorskoj godini bili spremni za apliciranje, zajednički je zaključak na kraju sastanka.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *