„PODRŠKA ODRŽIVIM USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITEU ZAJEDNICI I POLITIKAMA UKLJUČIVANJA NA LOKALNOM NIVOU“

„PODRŠKA ODRŽIVIM USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITEU ZAJEDNICI I POLITIKAMA UKLJUČIVANJA NA LOKALNOM NIVOU“

Nacionalni savet romske nacionalne manjine na čelu sa predsednikom Daliborom Nakićem, je u četvrtak održao sastanak sa predstavnicima Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), u cilju predstavljanja projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji SKGO realizuje u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO je predstavio komponente trogodišnjeg projekta koji finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2020, ukupne vrednosti 6,5 miliona evra. Ugovorno telo je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.
Realizacijom ovog projekta biće stvoreni uslovi za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.
Nacionalni savet romske nacionalne manjine je prepoznat kao ključni partner u svim fazama realizacije ovog projekta.

Author: RNS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *