POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI I RAZUMEVANJU IZMEĐU NACIONALNOG SAVETA I UDRUŽENJA OMBUDSMANA SRBIJE

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI I RAZUMEVANJU IZMEĐU NACIONALNOG SAVETA I UDRUŽENJA OMBUDSMANA SRBIJE

Danas je u Pančevu, u sedištu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, potisan Sporazum o saradnji i razumevanju između Udruženja ombudsmana Srbije i Nacionalnog saveta.

U ime Saveta, sporazum je potpisao predsednik Dalibor Nakić u društvu predsednice Izvršnog odbora Pave Čabrilovski i predsednika Kulturnog centra Roma u Pančevu i člana Saveta, Stevana Jovanovića.

U ime Udruženja ombudsmana Srbije, sporazum je potpisao predsednik Miladin Nešić u društvu predsednice Upravnog odbora Jelene Stojković Sokolović.

Predsednik Nakić je istakao da je saradnja sa institucijama koje se bave zaštitom ljudskih i manjinskih prava od izuzetnog značaja za Savet, i dodao:

„Institucija ombudsmana je važan državni organ u zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, ali i svih ostalih građana. Nažalost, Romi spadaju u jednu od najdiskriminisanijih kategorija stanovništva. Mnogo pritužba koje ombudsmanima pristižu odnose se upravo na neadekvatno, a veoma često i diskriminatorno postupanje prema pripadnicima romske nacionalne manjine. Iz tog razloga potpisivanje današnjeg Sporazuma o saradnji sa udruženjem ombudsmana je od izuzetnog značaja za Nacionalni savet romske nacionalne manjine. Očekujemo da se navodi pritužbi u što kraćem roku provere, i ukoliko se ustanovi da je došlo do kršenja prava i sloboda pojedinca, odnosno do diskriminatornog ponašanja, odgovorni bi trebalo da snose odgovarajuću kaznu propisanu Zakonom o zabrani diskriminacije. Naš cilj nije da se oni koji vrše diskriminaciju kažnjavaju već nam je cilj da diskriminaciju kao negativnu društvenu pojavu suzbijemo, odnosno, svedemo na najmanju moguću meru.

Želimo da zajedničkim radom damo doprinos izgradnji demokratskog i multikulturalnog društva u našoj divnoj zemlji Srbiji“, zaključio je Nakić.

U svom obraćanju, predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski, pomenula je da je potpisivanjem Sporazuma, Savet pokazao visok nivo odgovornosti prema građanima koji su ukazali poverenje i dali mandat ovom sazivu i rukovodstvu da ih zastupa kako u oblastima kulturne autonomije, tako i u svim drugim segmentima od značaja za romsko stanivništvo, a naročito u domenu zaštite ljudskih i manjinskih prava u saradnji sa drugim relevantnim institucijama.

Author: RNS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *