PROGRAM OD JAVNOG INTERESA

PROGRAM OD JAVNOG INTERESA – Obuka za nastavnike romskog jezika u organizaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

U Pedagoškom zavodu Vojvodine, u okviru Metodike nastave za izborni predmet – Romski jezik sa elementima nacionalne kulture, održana je jednodnevna obuka nastavnika romskog jezika iz Vojvodine y saradnji sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine.

Obuku su na preporuku Nacionalnog saveta realizovali Prof. dr Marija Aleksandrović i Eldena Stanić, saradnica u nastavi na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu.
Pokrajinska poslanica i članica Nacionalnog saveta, Jelena Jovanović, i direktor Pedagoškog zavoda Vojvodine, Janoš Puškaš, otvorili su seminar, pozdravili polaznike obuke i podržali kompletan program.

Cilj programa je unapređivanje kompetencija nastavnika romskog jezika u obrazovno-vaspitnim ustanovama za ostvarivanje izbornog programa – Romski jezik sa elemntima nacionalne kulture. Nakon ove obuke, polaznici, nastavnici romskog jezika unapredili su svoje znanje o relevantnim metodičko-pedagoškim kompetencijama potrebnim za rad sa učenicima. Stečena znanja proverena su diskusijom u toku same obuke, kao i ček listama, zainteresovanošću i interaktivnošću učesnika.
U završnoj etapi učesnici su pokazali nivo spremnosti za povezivanje novih znanja i veština u rešavanju konkretnih zahteva iz pedagoške prakse. Učesnici su dostavili realizatorima obuke primer pripreme za čas, koja se zasniva na planu i programu nastave i učenja za izborni program Romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Ova obuka je prva u nizu, od planiranih, koje će se realizovati i u drugim gradovima u Srbiji, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Vojvodine.

Author: RNS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *