Posted in Vesti

Inke trin milionurja evra pale socijalna inkluzija e Rromenđi ande Srbija

Džipašerutni Thagarimastar Srbijatar prf. dr Zorana Mihajlović šerutnisarda ađes e trite bešutnimava Koordinacione kotorestar palo dićhipe nakhadimasko Strategijako pala socijalna inkluzija e Rromenđi thaj rromnjenđi ande Srbija (2016-2025),

procitaj vise
Posted in Vesti

Inćardapes o bešimasko bućarimasko maladipe e manušenca odborentar pale Kultura, Informišipe thaj Sikavipe

Ando Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetostar inćardapes o bešimasko bućarimasko maladipe e manušenca odborendar pale kultura, Informišipe thaj Sikavipe. E manuša andar resoraće odborja sikadine e prezidentošće Konsilesšće, Daliborešće Nkić,

procitaj vise