Posted in Vesti

STIPENDIJE PALA RROMANE STUDENTURJA

STIPENDIJE PALA RROMANE STUDENTURJA

procitaj vise
Posted in Vesti

KULTURA E RROMENĐI ANDAR SRBIJA SIKADINI ANDE HRVATSKA

KULTURA E RROMENĐI ANDAR SRBIJA SIKADINI ANDE HRVATSKA

procitaj vise
Posted in Vesti

VUČO SIKAVIMATARI EVROPAĆE KOMISIJATAR ANDE VIZITA KO KULTURAKO MAŠKAR E RROMENGO ANDO FORO NIŠ

VUČO SIKAVIMATARI EVROPAĆE KOMISIJATAR ANDE VIZITA KO KULTURAKO MAŠKAR E RROMENGO ANDO FORO NIŠ

procitaj vise
Posted in Vesti

MAŠKARTHEMUTNO SAJMO LILENGO

MAŠKARTHEMUTNO SAJMO LILENGO

procitaj vise
Posted in Vesti

INKLUZIJA ROMA GRANTOVI ZA 10 GRADOVA I OPŠTINA

INKLUZIJA ROMA GRANTOVI ZA 10 GRADOVA I OPŠTINA

procitaj vise
Posted in Vesti

SOCIJALNA INKLUZIJA E RROMENĐI THAJ RROMNJENĐI ANDE REPUBLIKA SRBIJA

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI U organizaciji Evropske komisije i Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture održan je Seminar o socijalnom uključivanju Roma…

procitaj vise
Posted in Vesti

BIPOĆINDE SIKAVIMATA PALA TERNE ANDO FORO NIŠ

BESPLATNE OBUKE ZA MLADE U NIŠU Romski kulturni centarn u Nišu, čiji je osnivač Nacionalni savet romske nacionalne manjine, ustupio je prostorije polaznicima obuke za…

procitaj vise
Posted in Vesti

SVATO E ŠERUTNIMASA KONSILESTAR PALE PLANIRIME BUĆARIMATA PE TERITORIJA AP VOJVODINAĆI

SVATO E ŠERUTNIMASA KONSILESTAR PALE PLANIRIME BUĆARIMATA PE TERITORIJA AP VOJVODINAĆI

procitaj vise
Posted in Vesti

VIZITE ORTIMAŠĆE TRUJALIMATENĐE

VIZITE ORTIMAŠĆE TRUJALIMATENĐE

procitaj vise
Posted in Uncategorized

Dinipe gođako pe mudarde – Čhutinepe e kujburja luluđendar ando liparimasko komplesko „Jajinci“

Dinipe gođako pe mudarde – Čhutinepe e kujburja luluđendar ando liparimasko komplesko „Jajinci“

procitaj vise