Posted in Uncategorized

PANDŽTO MALADIPE ORTUIMASKE ODBORESKO PROGRAMOSKO „ZURJAVIPE EU PALA SOCIJALNO BEŠIPE THAJ AKTIVNA INKLUZIJA“

PANDŽTO MALADIPE ORTUIMASKE ODBORESKO PROGRAMOSKO „ZURJAVIPE EU PALA SOCIJALNO BEŠIPE THAJ AKTIVNA INKLUZIJA“

procitaj vise
Posted in Uncategorized

TEMATSKO AMALIMASKO DIJALOGO „Ekonomikano zurjavipe e Rromengo thaj kamimata inćarimaske buhljarimastar ande Srbija“

TEMATSKO AMALIMASKO DIJALOGO „Ekonomikano zurjavipe e Rromengo thaj kamimata inćarimaske buhljarimastar ande Srbija“

procitaj vise
Posted in Uncategorized

BUĆARIMASKO MALADIPE BEŠIMASKO MAŠKAR REF THAJ NACIONALNO KONSILO

BUĆARIMASKO MALADIPE BEŠIMASKO MAŠKAR REF THAJ NACIONALNO KONSILO

procitaj vise
Posted in Uncategorized

VIZITE FORURJENĐE THAJ GUVERNENĐE MALI IĐOŠ

VIZITE FORURJENĐE THAJ GUVERNENĐE MALI IĐOŠ

procitaj vise
Posted in Uncategorized

ĐES DASIKANE JEKHUTNIMASKO, TROMALIMASKO THAJ NACIONALNE STJAGOSKO

ĐES DASIKANE JEKHUTNIMASKO, TROMALIMASKO THAJ NACIONALNE STJAGOSKO

procitaj vise
Posted in Uncategorized

RAMOSARDAPES O MIŠTARIMASKO LIL PALO KHETANIMASKO BUĆARIPE THAJ HAĆARIPE MAŠKAR NACIONALNO KONSILO THAJ ĆIDIPE OMBUDSMANONENGO SRBIJATAR

RAMOSARDAPES O MIŠTARIMASKO LIL PALO KHETANIMASKO BUĆARIPE THAJ HAĆARIPE MAŠKAR NACIONALNO KONSILO THAJ ĆIDIPE OMBUDSMANONENGO SRBIJATAR

procitaj vise
Posted in Uncategorized

Uladipe tableturjengo thaj sikavimašće šejengo – e guverna Brus

Uladipe tableturjengo thaj sikavimašće šejengo – e guverna Brus

procitaj vise
Posted in Uncategorized

PREDSTAVLJANJE ANALIZE O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI

PREDSTAVLJANJE ANALIZE O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“,…

procitaj vise
Posted in Uncategorized

Đesa rromane kulturatar ando Banato

ĐESA RROMANE KULTURATAR ANDO BANATO

procitaj vise
Posted in Uncategorized

UČENIČKE STIPENDIJE – UPUSTVO

UČENIČKE STIPENDIJE – UPUSTVO Ko može dobiti stipendiju? Za dodelu stipendija mogu konkurisati: 🗣️ Učenici romske nacionalnosti od I-IV razreda mogu konkurisati za dodelu stipendija…

procitaj vise