Posted in Uncategorized

BARO INTERESO MEDIJENGO PALO GÎNDIMASKO DIĆHIPE NACIONALNE KONSILESTAR

Pala ladžavimaski kolumna katar Marko Vidojković ando lil „Danas“, o pezidento Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetostar, Dalibor Nakić, dija nekozom intervjua pale medije thaj portalurja ando buhljaripe Srbijako.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

REAKCIJA PREZIDENTOSTAR NACIONALNE KONSILESTAR PALA LADŽAVIMASKI KOLUMNA ANDE SAVI DUKHALENPES PHARE ALAVENCA E RROMA

Pala kolumna ando lil „Danas“, savi ramosarda o Marko Vidojković, kaj po maj džingalo varo dukhalenpes phare alavenca e Rroma,

procitaj vise
Posted in Uncategorized

MAŠKARTHEMUTNI GOĐAVERIMAŠĆI KONFERENCIJA MAK 2022.

Po 9. Maškarthemutni gođaverimašći konferencija MAK 2022. savi inćardapes po Kopaonik, ando alav Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetonendar kotor line o prezidento Dalibor Nakić thaj prezidento Gatisarimašće odboresko, Pava Čabrilovski.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

VIZITE RROMANE THANENĐE – GUVERNA RUMA

Prezidento Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetonendar Dalibor Nakić, sas e prezidentova Gatisarimašće odborestar Pava Čabrilovski thaj pokrajinaće dikhljardava thaj membrosa Konsilestar, Jelenava Jovanović, ande vizita ande guverna Ruma.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

MAŠKARTHEMUTNO ĐES DEJAĆE ČHIBJAKO LOŠANISARDAPE ANDE THAN KOVAČICA

Palo maškarutno lošanisaripe Maškarthemutne đesestar dejaće čhibjatar ando than Kovačica, savo majbut katar 20 (biš) brša lošanisarelpes khetanimaske bućarimava e UNESKO-sa, ando alav katar Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetostar, sas e delegacija

procitaj vise