Posted in Uncategorized

LOŠANIPE KATAR 27 BRŠA KATAR “OLUJA” TRADIPE DASENGO ANDAR HRVATSKA

E delegacija katar Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetorestar, po kasko čikat sas o prezidento Dalibor Nakić, sas po maškarutno maladipe, savesa si lošardo o Đes dinimaske gođako pe kola save sas mudarde ande “Oluja”, pe sa kola save sas tradine ande hrvatsko ketanijako – policijako mudarimaski akcija savi ćerdapes po 04. thaj 05. avgusto 1995. brš.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

EVROPAKO ĐES GOĐIMASKO PE MUDARDE RROMA ANDO HOLOKAUSTO - SAMUDARIPEN

Ande Uštice, majpaše ko than Jasenovac, sar dinipe gođako pe kola bidošale save sas mudarde, rromano them lošanisarda, khetane e Evropaće parlamentova thaj butimašće maškarthemutne ćidimatenca, Đes dinimaske gođako pe mudaarde Rroma ando Holokausto.

procitaj vise