Posted in Uncategorized

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROGRAMA „INKLUZIJA ROMA I DRUGIH MARGINALIZOVANIH GRUPA U SRBIJI“

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROGRAMA „INKLUZIJA ROMA I DRUGIH MARGINALIZOVANIH GRUPA U SRBIJI“ Nacionalni savet romske nacionalne manjine je prisustvovao završnom događaju programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija…

procitaj vise
Posted in Uncategorized

DAN OTVORENIH VRATA NA VISOKOJ STRUKOVNOJ VASPITAČKOJ I MEDICINSKOJ ŠKOLI U VRŠCU

DAN OTVORENIH VRATA NA VISOKOJ STRUKOVNOJ VASPITAČKOJ I MEDICINSKOJ ŠKOLI U VRŠCU Nacionalni savet romske nacionalne manjine je prisustvovao događaju u organizaciji Kancelarije za inkluziju…

procitaj vise
Posted in Uncategorized

BIČHALDE MANUŠA ANDAR NACIONALNO KONSILO PO MALADIPE E ANGLUNE MANUŠESA FOROSTAR LESKOVAC

Angluno manuš e forostar Leskovac dr Goran Cvetanović pire kobućarnenca, ćerda maladipe pale delegacija Nacionalne konsilestar ande savi sas o prezidento Konsilestar Dalibor Nakić,

procitaj vise
Posted in Uncategorized

TREĆA REDOVNA SEDNICA PETOG SAZIVA NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANjINE

TREĆA REDOVNA SEDNICA PETOG SAZIVA NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANjINE Danas je u Leskovcu u prostorijama Skupštine Grada Leskovca, održana 3. redovna sednica Petog saziva…

procitaj vise
Posted in Uncategorized

BUĆARIMASKO MALADIPE MINISTARESTAR RUŽIĆ THAJ MANUŠENDAR ANDAR NACIONALNE KONSILURJA

Ministro palo sićope Branko Ružić ađes ćerda svato e prezidentonenca thaj manušenca andar nacionalne konsilurja nacionalne minoriteturjendar pale rezultaturja ando kotor sikavimasko

procitaj vise
Posted in Uncategorized

VIZITA FUNDOŠĆE SIKAVNE THANEŠĆE „PAVLE SAVIĆ“ PE ZVEZDARA

Sar kotor planostar vizitendar sikavne thanenđe ande save džal majbaro đindo rromane sikamnengo rromane nacionostar, e manuša andar Nacionalno konsilo e Rromengo sas ande vizita ando Fundosko Sikavno than “Pavle Savić” pe Zvezdara.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

NACIONALNO KONSILO E RROMENGO SAS ANDE VIZITA RROMANE THANEŠĆE SAVO ASTARDA E JAG

Manuša andar Nacionalno konsilo e Rromengo, khetane e Mobilne timova pale inkluzija e Rromenđi guvernatar Zvezdara, ađes sas ande vizita familijenđe save trajisaren ando than ande Ustaničko sokako, a savo majanglal nekozom đesa astarda e jag.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

INTERVJU PREDSEDNIKA NACIONALNOG SAVETA ROMA ZA LIST I PORTAL „DIJASPORA DNEVNO“

https://dijasporadnevno.com/intervjui/predsednik-nacionalnog-saveta-romske-manjine-biti-rom-nije-nigde-lako-ali-je-u-srbiji-najmanje-tesko/

procitaj vise