Posted in Uncategorized

MANUŠA ANDAR NACIONALNO KONSILO ANDE VIZITA GUVERNAĆE BELA PALANKA

Manuša andar Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetorestar, sar kotor planosko pale vizite forurjengo thaj guvernengo ande save trajin majbaro đindo forutnengo rromane amalimasko, sas ande vizita rromane thanešće ando foro Bela Palanka.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

ŠTARTI RÎNDOSKI BEŠUTNI PANDŽTE AKHARDIMASKO NACIONALNE KONSILESTAR RROMANE NACIONALNE MINORITETORESTAR

Ande bešavimašće thana Parlamentostar Forostar Pirot, inćardape Štarti rîndoski bešutni Pandžte akhardimasko Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetorestar. Bešutni inćarda thaj šerutnisarda o prezidento Dalibor Nakić, prezidento Konsilestar

procitaj vise
Posted in Uncategorized

Saopštenje

Nacionalni savet romske nacionalne manjine zahteva odgovornost škole, školskih timova i roditelja u vezi slučaja koji se desio u OŠ „Petar Petrović NJegoš“ u Vrbasu….

procitaj vise
Posted in Uncategorized

INĆARDAPES O BUĆARIMASKO MALADIPE PALO MAJBUHLJARIPE SIKAVIMASKO PE RROMANI ČHIB

Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetorestar khetanimasa e Kancelarijava pale inkluzija e Rromenđi AP Vojvodinaći, ćerdine o bućarimasko maladipe pe tema „Pharimata thaj akhardimata palo nakhadipe sikavimasko pe rromani čhib“

procitaj vise
Posted in Uncategorized

LOŠANISARDAPES ĐES DINIMASKO GOĐAKO PE VIKTIMURJA HOLOKAUSTOSTAR ANDO BEOGRADO

Palo Đes dinimasko gođako pe viktimurja katar Holokausto, ando than kolevrjamatar, ando Spasićesko paviljono po Staro sajmište ando Beogrado, inćardapes lošanimašći akademija thaj ceremonija palo čhutipe kujburjengo luluđendar

procitaj vise
Posted in Uncategorized

E MANUŠA KATAR POKRAJINAĆE LESAMALIMATARI-OMBUDSMANO ANDO BEŠAVIMASKO THAN NACIONALNE KONSILESTAR ANDO FORO PANČEVO

Pokrajinaći lesamalitari forutnengo, ombudsmano doc dr Dragana Ćorić khetane pire kobućarnenca sas ando bešavimasko than Nacionalne

procitaj vise
Posted in Uncategorized

“ĐESA INDIJAĆE” ANDE VRNJAČKA BANJA

Prezidento Nacionalne konsilestar e Rromendar Dalibor Nakić sas po putaripe manifestacijako thaj dićhimasko “Đesa Indijaće

procitaj vise
Posted in Uncategorized

Sa čačepaćivale manušenđe thaj sa e Rromneđe save lošanisaren o Đurđevdan

Sa čačepaćivale manušenđe thaj sa e Rromneđe save lošanisaren o Đurđevdan, bahtaras ađesutno sumnalo đes. Ando alav membrurjendar Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetorestar thaj ando mungrro personalno alav, kamav tumenđe lačho sastipe, miro thaj sa jekh lačhipe.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

Bičhalas maj handukano linipe kotoresko ando rovipe pala kolen kašće čhavorra hasardine pire trajurja ando baro bibhatalipe

Bičhalas maj handukano linipe kotoresko ando rovipe pala kolen kašće čhavorra hasardine pire trajurja ando baro bibhatalipe. Amare gîndurja si paša tumende, rudimasa palo zuravipe thaj ćidipe ande kava phare momenturja.

procitaj vise
Posted in Uncategorized

BUĆARIMASKO MALADIPE DELEGACIJAKO NACIONALNE KONSILESTAR E MANUŠENCA FOROSTAR PANČEVO

RADNI SASTANAK DELEGACIJE NACIONALNOG SAVETA ROMA SA PREDSTAVNICIMA GRADA PANČEVA Delegacija Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u okviru svog plana i programa obilazaka lokalnih samouprava…

procitaj vise