Posted in Uncategorized

INĆARDAPES MALADIPE ANDO LKA RADOJEVO

Delegacija Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetorestar ande savi sas prezidento Gatisarimaske odborestar Aleksandar Radulović, membro Gatisarimaske odborestar Željko Radu thaj Ljiljana Mihajlović šerutni pe Kancealrija

procitaj vise
Posted in Uncategorized

ĐES KORKORRUTNIMASKO MONTE NEGRAKO

Željko Radu, membro Gatisarimaske odborestar Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetorestar sas po lošanipe Đeseko korkorrutnimasko

procitaj vise
Posted in Uncategorized

DEŠUDUJTO MALADIPE SKGO KUJBOSTAR PALE RROMANE PUČHIMATA

SKGO ćerda maladipe Kujbako pale rromane pučhimata, pe save si sikadino program “Zurjavipe inćarimašće ažutimantengo socijalne lesamalimasko ando amalipe thaj politikenđe inkluzijako po lokalosko nivelo”,

procitaj vise
Posted in Uncategorized

PRIJEM DELEGACIJE NACIONALNOG SAVETA KOD GRADONAČELNIKA PIROTA

PRIJEM DELEGACIJE NACIONALNOG SAVETA KOD GRADONAČELNIKA PIROTA Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić, je sa predsednicom skupštine Grada Pirota i članovima Saveta, obišao…

procitaj vise