Đes kana peradilo o fašizmo ando Dujto themesko maripe

Đes kana peradilo o fašizmo ando Dujto themesko maripe

Palo lošanipe katar Đes inćardilo zurjavipe opral fašizmo ando Dujto themesko maripe, inćardapes Lošanimašći akademija ando „Narodno pozorište“ (Thmesko teatro) ando Beogrado.

Ando alav katar Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetostar, po lošanipe sas e šerutni po Gatisarimasko odboro, e raji Pava Čabrilovski.

O lošanipe putarda o prezidento Srbijako Republikako Aleksandar Vučić, a svato dine vi o šerutno Prezidijumosko Bosnako thaj Hercegovinako Milorad Dodik, sar vi prezidento ko Amalipe ćidimatengo marimatendar palo themesketromalimašće marimata, o raj Vidosav Kovačević.

E Akademija ćerda o odboro palo lesamalipe tradicijako tromalimašće marimatengo Srbijako Thagarimatar Srbijatar, sas vi e manuša anglal Parlamenturja katar Republika Srpska thaj Republika Srbija, e ministrurja andar Thagaripe Republikako Srbijako, purane andar Dujto themesko maripe, e manuša adar butimašće ćidimata thaj aver.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *