DANAS JE ZASEDAO UPRAVNI ODBOR PROGRAMA „PODRŠKA EU SOCIJALNOM STANOVANJU I AKTIVNOJ INKLUZIJI“

DANAS JE ZASEDAO UPRAVNI ODBOR PROGRAMA „PODRŠKA EU SOCIJALNOM STANOVANJU I AKTIVNOJ INKLUZIJI“

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić, prisustvovao je na drugom sastanku Upravnog odbora Programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“, koji je održan putem on – line aplikacije u organizaciji UNOPS – Srbija.

Na sastanku se razmatrao kvartalni izveštaj o rezultatima info kampanje sprovedene u septembru ove godine, kao i o nacrtu poziva za podnošenje predloga projekata koji će biti objavljen u decembru mesecu tekuće godine.

Nacionalni savet poziva i ohrabruje sve Lokalne samouprave da apliciraju na konkurs za izgradnju socijalnih stanova za stambeno zbrinjavanje socijalno – ugroženih kategorija stanovništva, uključujući i pripadnike romske nacionalne manjine.

Svojim učešćem u Upravnom odboru projekta i zalaganjem da se stambeni problemi Roma rešavaju sistemski i sveobuhvatno, Nacionalni savet pokazuje visok nivo odgovornosti prema romskom stanovništvu koje nam je ukazalo poverenje da ih zastupamo u okviru svojih nadležnosti.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *