Đesa rromane kulturatar ando Banato

Đesa rromane kulturatar ando Banato

Sar kotor sikadimasko rromane kulturatar thaj tradicijatar ando južno Banato, Ćidipe forutnengo Rromano maškar andar than Crepaja, ćerda tradicionalno, šovti rîndošći manifestacija „Đesa rromane kulturatar ando Banato.“
Manifestacija sas inćardini ande thana katar lokaloski kancelarija ande Crepaja, kaj e dosturja manifestacijaće sanas ando šajipe te ašunen e poezija katar but pindžardi autorka Maja Jovanović, a laće đilja ćerdine bare aplauzurja, a sa jekh đinado kotor điljako akhardine kamlimasko haćaripe thaj ođardipe kolengo save ašundinelen.

Paša butimašće dosturja andar kotor kulturako thaj forutnengo andar Crepaja, pe manifestacija sas vi e manuša andar Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetorestar, e šerutni gatisarimašće odborestar Pava Čabrilovski, prezideno Kulturaće maškaresko e Rromendar andar foro Pančevo thaj membro Nacionalne minoritetorestar, Stevan Jovanović thaj pokrajinaći dikhljardi thaj membro Nacionalne konsilesatar, Jelena Jovanović.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *