Izvršni odbor

Aleksandar Radulović

Predsednik Izvršnog odbora
Mašinski tehničar 09.07.1983.godine
Sombor

Miodrag Ramić

Zamenik predsednika izvršnog odbora
Grafičar 17.07.1954.godine
Zemun

Igor Paunović

Potpredsednik Izvršnog odbora
Saobraćajni tehničar 19.11.1974.godine
Niš

Božidar Jakupović

Potpredsednik Izvršnog odbora
Preduzetnik
17.01.1973.godine
Leskovac

Željko Radu

Član Izvršnog odbora
Ekonomski tehničar
19.01.1990.godine
Kikinda

Emin Selimi

Član Izvršnog odbora
Strukovni vaspitač
22.06.1988.godine
Beočin

Aleksandar Balinović

Član Izvršnog odbora
Master pravnik
25.01.1983.godine
Stara Pazova

Saša Ališanović

Član Izvršnog odbora
Elektrotehničar
Andragoški asistent
11.10.1962.godine
Prokuplje

Robert Fejzić

Član Izvršnog odbora
Vokalni solista
11.11.1986.godine
Vranje