INFORMATIVNI SASTANAK U REF-U SA PEDAGOŠKIM ASISTENTIMA

INFORMATIVNI SASTANAK U REF-U SA PEDAGOŠKIM ASISTENTIMA

Predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma – REF, organizovalo je informativni sastanak sa pedagoškim asistentima povodom mogućnosti upisivanja dokvalifikacije i sticanja IV stepena srednje stručne spreme kojim je predsedavao direktor Fondacije Ređepali Čupi.

Pored toga, razgovarano je o različitim vidovima podrške koja je na raspolaganju pedagoškim asistentima kako bi profesionalno napredovali i bili konkurentniji na tržištu rada.

U ime Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine prisustvovao je i učestvovao u diskusiji, predsednik Dalibor Nakić. On je naglasio da je Savet na stanovištu da su pedagoški asistenti, uz nastavnike predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture od presudne važnosti za unapređenje obrazovanja romske populacije i uspešnu obrazovnu inkluziju romske dece.

„To ne govorim zbog toga što sam i ja lično radio kao pedagoški asistent, pa znam iz ličnog iskustva koliko je važna njihova uloga, već zato što to pokazuju rezultati kada su u pitanju obrazovna postignuća romskih učenika“.

U nastavku svog obraćanja, predsednik Nakić se obratio pedagoškim asistentima – „Istakao bih da asistenti neće biti prepušteni sami sebi, Nacionalni savet Roma je tu da štiti vaše interese, jer se tako štite interesi naše dece. Sva pitanja vezana za položaj i rad pedagoških asistenata moraju biti rešavana uz aktivno učešće Saveta, jer je Savet krovna institucija koja po zakonu ima nadležnosti za oblast obrazovanja. Stojimo na raspolaganje svim pedagoškim asistentima za sva pitanja i probleme koje imate. Tu smo da pokušamo zajednički da ih rešimo“.

Na samom kraju, iskoristio je priliku da gospodinu Čupiju čestita na imenovanju za direktora REF-a i poželeo mu puno uspeha u daljem radu – „Siguran sam da će naša saradnja ići uzlaznom putanjom, jer nam je cilj zajednički, a to je da nestane jaz u obrazovnim postignućima romske i ostale dece, kao i da romska deca u budućnosti u većem broju završavaju srednje škole i fakultete“, zaključio je Nakić.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *