Izvršni Odbor

Pava Novakov Čabrilovski, Dipl.ekonomista
Predsednik Izvršnog odbora
12.10.1970.godine
Pančevo
Miodrag Ramić, Grafički dizajner
Zamenik predsednika IO
17.07.1954.godine
Zemun
Igor Paunović, Saobraćajni teh.
Potpredsednik IO
19.11.1974.godine
Niš
Dragan Krstić, SSS
Potpredsednik IO
08.10.1979.godine
Zemun
Živana Živanović, Strukovni ekonomista
Član IO
16.11.1987.godine
Bačko Gradište
Miloš Nikolić, Prof.violine
Član IO
13.09.1977.godine
Subotica
Aleksandar Radulović, Mašinski teh.
Član IO
09.07.1983.godine
Sombor
Stevan Jovanović, Ugostiteljski teh.
Član IO
02.03.1965.godine.
Pančevo
Željko Todić, Dipl.politikolog
Član IO
30.04.1992.godine
Loznica