JAVNI POZIV RODITELJIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ČIJA DECA POHAĐAJU REZREDE OSNOVNIH ŠKOLA

JAVNI POZIV RODITELJIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ČIJA DECA POHAĐAJU REZREDE OSNOVNIH ŠKOLA

Odgovornost je na nama da sačuvamo jezika, kulturu i tradiciju romske zajednice!

Pe amende pašljol o fundo te lesamas amari čhib, kultura thaj tradicija katar romano nacionalno!

Ministarstvo prosvete je 1998. godine uvelo u škole Romski jezik sa elementima nacionalne kulture. Cilj uvođenja izbornog predmeta je očuvanje jezika, kulture i tradicije romske zajednice u Srbiji.

Veoma je važno da znamo da negovanje jezika i kulture čini deo čuvanja identiteta. Značaj koji nastavnici romskog jezika imaju u tom procesu je nemerljiv. Kultura i obrazovanje su stubovi civilizacije, koji treba pre svega da budu upućeni budućim generacijama kako bi se starali o njima.

I dalje se suočavamo sa nedovoljnim odzivom roditelja i učenika prilikom anketiranja o zainteresovanosti za pohađanje izbornog predmeta „Romski jezika sa elementima kulture“, ovim putem apelujemo na roditelje da značaj učenja romskog jezika u školama i pravo poznavanje sopstvene kulture, ali i različitih kultura, jezika i prihvatanje tih različitosti doprinosi harmoniji u društvu i samoj romskoj zajednici, a kulturna prava su deo ljudskih prava koja su univerzalna, nedeljiva i međusobno povezana.

Koristiti svoje pravo, pohađaj izborni predmet: Romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Pe amende pašljol o fundo te lesamas amari čhib, kultura thaj tradicija katar romano nacionalno.

Ministarstvo palav sićope 1998. bršesko losarda ande majckne sikane thana romani čhib thaj leske kotora palaj nacionalno kultura. Ciljo te avol losardo predmeto si te sićol pe čhib, kultura thaj tradicije katar o romano naciono ande Srbija.

Importantno si te džana kaj te sićol pe e čhib thaj e kultura si phanglo te garavol pe amaro identiteto, kotor sao inćaren e sikamne katar e romani čhib si len baro šajipe. Kultura thaj o sićope si kotora katar e civilizacija saji trubul majanglal te avol palaj kola saje tek aven, thaj te lesaman pe guda.

Vi maj dur cra ramon pe amare čhavra thaj lenđe dada thaj deja či ramon len kana si o pučipe ande sikamne thana palav losarno predmet „Romani čhib thaj e kotora palaj kultura“, kaleja akhara e daden thaj dejen kaj si but inportantno te sićol pe romani čhib ande sikamne thana thaj orta te sićon amari kultura, numaj vi aver kulture, čhiba thaj guda anol barvalipe ande amaro them thaj vi ande romano naciono, a kulturno orta si kotor katar manušikani orta saji si univerzalno, thaj jećhe alaveja phangli.

Le ćiri orta, sićo losarimasko predmeto: Romani čhib thaj e kotora palaj kultura.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *