Inke trin milionurja evra pale socijalna inkluzija e Rromenđi ande Srbija

Inke trin milionurja evra pale socijalna inkluzija e Rromenđi ande Srbija

Džipašerutni Thagarimastar Srbijatar prf. dr Zorana Mihajlović šerutnisarda ađes e trite bešutnimava Koordinacione kotorestar palo dićhipe nakhadimasko Strategijako pala socijalna inkluzija e Rromenđi thaj rromnjenđi ande Srbija (2016-2025), pe savi dijape svato pale aktiviteturja palo ćerdipe thaj andipe kataar nevo Akciono plano, nakhadipe projektosko inkluzijako rromane amalimasko ando amalipe, nakhadipe sevrjamće čhinadimatengo palo bešipe thaj majlačharipe infrastrukturako ande rromane thana, sar vi palo fundosaripe regionalne standardurjengo pala udžilimasko budžetipe politikengo inkluzijako e Rromengo.

E Mihajlović inkalda kaj o Thagaripe Srbijako si vortosardo pale inkluzija rromane amalimasko ando amalipe, so rodel thaj sikavel majlačhe uslovurja ando kotor bućarimasko, socijalne arakhadimasko, sikavimasko, sastimasko thaj bešimasko, sar vi kaj si e Srbija raštra sa laće forutnengo thaj kaj inke but čhinadimatengo trubus te pheras sar e Rroma thaj Rromnja majlačhe trajisarenas, sar vi sa aver forutne amare raštratar.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *