Kulturava opral predrasude – “Rromani rjat” po Forosko trgo

Kulturava opral predrasude – “Rromani rjat” po Forosko trgo

Po jekh energično, loko thaj bi zumadimava emotivno varo, ando kotor manifestacijako “Kulturako milaj”, telerjat po Forosko trgo ande Ruma sas sikadino barvalo kulturako – artistikano ačhadipe.

Pašo đilabipe, ritmo, đilja thaj ćhelimata e forutne andar Ruma lošardinepes ando baro pindžardo rromano tamburaško meloso, šukardo renkalimatenca katar tradicionalne rromane furjavimata.

Po koncerto sas vi e pokrajinaći dikhljardi Jelena Jovanović, prezidento Gatisarimašće odborestar Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetorestar, Pava Čabrilovski thaj membro Nacionalne konsilestar, Željka Nikolić, save mištardinepe kaj o čhinadipe guvernatar Ruma te o “Rromano rjat” čhol ando ašunimasko programo katar kalebršesko “Kulturako milaj” si but semno pala maj lačho avutnipe, sar vi inkaldipe dinimasko kaj o rumasko lokalosko korkorroortuipe pe Rroma dićhel sar pe jekhetanimasko kotor amalimasko.

“Ruma si multietnikano than thaj trujalipe, savi paćal ande averčhandimata, a but lačhe džanas kaj kulturava phagas sa predrasudurja thaj stereotipurja thaj ćeras majlačhi maškarmanušengo haćaripe”, mothoda e Pava Čabrilovaski thaj naisarda khetanimasko bućaripe maškar guverna Ruma thaj koordinatoro pale rromane pučhimata ande Ruma thaj membro Nacionalne konsilestar, Danijelava Tadić, savi sas inicijatori thaj savi ćerda “Rromani rjat”.

Opština Ruma dala je ogroman doprinos u poboljšanju položaja romske nacionalne zajednice, smatra poslanica Jovanović i veruje da će se kroz zajedničku saradnju mnogi problemi rešiti.

„Ruma sprovodi veoma uspešno lokalni akcioni plan za zapošljavanje Roma, daje aktivnu podršku romskim učenicima i čvrsto je rešena da sa nama okonča višedecenijski problem romskog naselja „Rupe“. Nedavno smo zajedno obišli to naselje i iskreno se nadam da će u budućnosti i taj problem stanovanja naših sugrađana biti rešen“, kazala je Jelena Jovanović.

Guverna Ruma dija baro kotor ando majlačharipe thanesko rromane nacionalne amalimasko, gîndil e dikhljardi Jovanović thaj paćal kaj maškar khetanimasko bućaripe but pharimata avena agorisarde. “Ruma nakhavel bare aresimasa lokalosko akciono plano palo bućaripe e Rromengo, del aktivno zurjavipe rromane sikamnenđe thaj zurale anda čhinadipe te amenca agorisarel butedešbršutnimasko pharipe phanglo palo rromano than “Rupe.” Ande palutni vrjama khetane samas ando godova than thaj putarde ilesa paćav kaj ando avutnipe vi godova pharipe bešimasko amare forutnengo avela gatisardo”, mothoda e Jelena Jovanović.

E Rroma si sar them bare pindžarde pala piro ćhelipe thaj đilabipe, a linipe kotoresko ando programo “Kulturaće milajesko” si jekh katar varurja te delpes zurjavipe kale nacionalne amalimašće, mothoda o arlisarimatari prezidentostar Guvernatar Ruma Biljana Popović Jovanović. “Si but bući, teljardem but šeja, čačipe kaj nisar naštik te avel sa ando maj lačhipe, no amen sam zurale čhinadimava te ažutisaras rromane nacionalne amalimašće, te averčhandas situacija ando majlačhipe. Ando sikavipe si ćije palo anglunipe, kate čhutam akcento, no semne si vi bešimašće pučhimata, bućaripe, sistematsko las sama pale sa semne segmenturja palo trajo”, mothoda e Biljana Popović Jovanović.

Sikadipe medijendar save sas po maladipe:

https://youtube.com/watch?v=MKPOC0WrIjI&feature=share
https://www.ruma.rs/page.php?pro_id=1500
https://sremskevesti.rs/kulturom-protiv-predrasuda-romsko-vece-na-gradskom-trgu/

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *