Nacionalni savet romske nacionalne manjine organizuje centralnu manifestciju povodom obeležavanja „Svetskog Dana Roma“, 08. aprila, sa početkom u 12 časova u Beogradu.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine organizuje centralnu manifestciju povodom obeležavanja „Svetskog Dana Roma“, 08. aprila, sa početkom u 12 časova u Beogradu.
U nedelji koja predhodi centralnoj manifestaciji, rukovodstvo Saveta obišlo je nekoliko gradova i opština gde je bio spremljen prigodan kulturno – umetnički program u kojem su prikazane romske igre, poezija, kao i tematske večeri o istoriji Roma.
Prilikom sastanaka sa rukovodstvom Lokanih samouprava: Kruševac, Niš, Požarevac, Trstenik, Vranjska Banja, dogovorena je saradnja i konkretne aktivnosti koje će preduzimati organi Lokalnih samouprava i Nacionalnog saveta Roma u narednom periodu, a u cilju podizanja kvaliteta života pripadnika romske nacionalne manjine na teritoriji navedenih gradova i opština. Tom prilikom obišli smo i romska naselja, razgovarali sa građanima i saslušali sve njihove predloge vezane za dalju saradnju sa romskim udruženjima građana i predstavnika naselja.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *