OBILAZAK GRADOVA I OPŠTINA GRAD KRALJEVO

Nacionalni savet romske nacionalne manjine nastavlja obilazak gradova i opština po planu i programu.

Delegaciju Saveta činili su predsednik Dalibor Nakić, pedagoški asistent iz Kraljeva i član Odbora za obaveštavanje u Savetu Zoran Petrović i saradnik Saveta za oblast obrazovanja, Momčilo Mutatović.

Pre obilaska romskih naselja i razgovora sa romskim stanovništvom, delegacija Saveta imala je radni sastanak sa rukovodstvom grada Kraljeva kako bi se upoznali sa aktivnostima koje grad sprovodi u inkluziji Roma.

Domaćin je bio zamenik gradonačelnika Vukman Rakočević, uz prisustvo pomoćnika gradonačelnika za socijalna pitanja Marka Markovića i člana gradskog veća Miluna Petrovića.

Rukovodstvo grada nas je upoznalo o aktivnim merama koje sprovode u sveobuhvatnoj inkluziji Roma, a naročito sa odličnim rezultatima „mobilnog tima“.

Treba istaći i pohvaliti pozitivne mere koje Grad sprovodi da se angažuje Koordinator za romska pitanja, kao spremnost da se romski učenici i studenti stipendiraju iz lokalnog budžeta i usvojen i budžetiran Lokalni akcioni plan (LAP) za inkluziju Roma.

U planu je da se pospeši zapošljavanje Roma sa srednjim i visokim obrazovanjem, što bi znatno uticalo na mlade da se u što većem broju obrazuju i tako utiču na smanjenje siromaštva.

Rukovodstvo grada nas je upoznalo sa izrađenim projektom za izgradnju 35 stambenih jedinica za Rome u čemu će im Nacionalni savet Roma pružiti podršku pri konkurisanju kod EU fondova u narednom periodu.

Predsednik Nakić se zahvalio domaćinima na prijemu, istakavši da je grad Kraljevo primer dobre prakse kako treba sistemskim rešenjima pristupiti inkluziji Roma.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *