OBILAZAK ROMSKIH NASELJA – SMEDEREVSKA PALANKA

OBILAZAK ROMSKIH NASELJA – SMEDEREVSKA PALANKA

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić nastavio je sa obilaskom romskih naselja.

On je u društvu članova resornih odbora Saveta (kulture i obrazovanja), Milivoja Didanovića i Zdravke Simić koja je i opštinski većnik u Smederevskoj Palanci, obišao romska naselja u Smederevskoj Palanci.

Domaćini su mu bili predsednik opštine Nikola Vučen, koordinator za inkluziju Roma Goran Grbić i stažista Saveta rodom iz Smederevske Palanke, Mario Didanović.

Predsednik Nskić je u razgovoru sa meštanima ovog naselja govorio o prioritetnim programima koje sprovodi država Srbija u saradnji sa međunarodnim organizacijama i Nacionalnim savetom Roma, a koji će se ticati poboljšanja stambenih i infrastrukturnih uslova, socijalne i zdravstvene zaštite. Pomenu je i olokšice koje država Srbija pruža u okviru zapošljavanja teže zapošljivih kategorija, u koje svakako spadaju Romi i Romkinje po više osnova.

Pohvalio je Lokalnu samoupravu SO Smederevska Palanka, koja na čelu sa predsednikom opštine Nikolom Vučenom sprovodi Lokalni akcioni plan za inkluziju Roma sa velikim uspehom i sjajnim rezultatima koji su vidljivi na terenu.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *