Inćardapes o bešimasko bućarimasko maladipe e manušenca odborentar pale Kultura, Informišipe thaj Sikavipe

Ando Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetostar inćardapes o bešimasko bućarimasko maladipe e manušenca odborendar pale kultura, Informišipe thaj Sikavipe.


E manuša andar resoraće odborja sikadine e prezidentošće Konsilesšće, Daliborešće Nkić, šerutnjašće Gatisarimašće odborestar Pavaće Čabrilovski thaj generalne sekretarošće Dejanošće Vlajković operativne planurja pala 2019. brš.
Odbor palo Sikavipe Nacionalne konsilestar e Rromendar sikada e Ljiljlana Mihajlović, odboro pale Kultura sikada o Milivoje Didanović, odboro palo Informišipe sikadine e Željka Nikolić thaj Sonja Mitrović – Lukić.
Pe bešutno Gatisarimašće odboresko savi si alavardi pala 28.01. 2019. brš dićhenape e inkaldimata resoraće odborengo, a tale godova avena bičhaldine parlamentošće Konsilestar palo andipe thaj čačardipe

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *