POSETA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA GRADSKA OPŠTINA ZEMUN

POSETA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN

U okviru poseta Lokalnim samoupravama, rukovodstvo Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine posetilo je opštinu Zemun.

Na radnom sastanku Nacionalni savet su predstavljali predsednik Dalibor Nakić, predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski i zamenik predsednika IO Miodrag Ramić iz Zemuna.
Domaćin delegaciji Nacionalnog saveta bili su opštinski većnici Vladimir Kostić i Đorđe Dukić.

Tema sastanka bila je podrška mnogobrojnom romskom stanovništvu u Zemunu kroz programe i projekte namenjene inkluziji Roma.

Opština Zemun radiće na donošenju strateških dokumenata i uspostavljanju lokalnih mehanizama za sprovođenje inkluzije Roma u čemu će im Nacionalni savet pružiti stručnu i tehničku podršku.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *