POSETA RUKOVODSTVA PRETUČENOM BRAČNOM PARU IZ BATAJNICE

POSETA RUKOVODSTVA PRETUČENOM BRAČNOM PARU IZ BATAJNICE

Predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine posetili su porodicu Trajković iz Batajnice.
Bračni par Trajković bio je meta maloletnog huligana koji ih je vređao na nacionalnoj osnovi i fizički nasrnuo na njih u autobusu gradskog prevoza.

Predsednik Nacionalnog saveta Dalibor Nakić pružio je podršku porodici Trajkovović i naglasio da ovaj i slični napadi na Rome neće i ne smeju proći nekažnjeno.
„Verujemo da nadležni državni organi imaju mogućnost da spreče ovakve napade i do sada se pokazalo da je država Srbija spremna da zaštiti sve građane Srbije bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost“ – istakao je predsednik Nakić u razgovoru s porodicom Trajković.
Takođe, ukazao je da će Nacionalni savet u narednom periodu raditi na uspostavljanju mehanizma bliže saradnje sa MUP-om i nadležnim tuźilaštvom kako bi se preventivno delovalo u zaštiti integriteta romskom stanovništva.

Rukovodstvo Nacionalnog saveta zahvaljuje se svim medijima koji su objektivno izveštavali o pomenutom napadu, a naročito hrabroj devojci koja se suprostavila napadaču u zaštiti romske porodice i izvestila javnost preko društvenih mreža o nemilom događaju.

Pored predsednika Nakića, delegaciju Nacionalnog saveta činili su zamenik predsednika Aleksandar Balinović, predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski, saradnici Sedat Drmaku zdravstveni radnik i Đura Nikolić romski aktivista iz Batajnice.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *