POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA NACIONALNOG SAVETA ROMA

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA NACIONALNOG SAVETA ROMA

U prostorijam Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Beogradu, održan je sastanak sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković i njenim saradnicima.
Sastanak je bio prilika da se govori o problemima i potencijalnim slučajevima diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine, kao i o izazovima u oblasti obrazovanja i zapošljavanja Roma, sa akcentom na participaciju Roma u javnim institucijama, kao i rešavanju radno pravnog statusa zdravstvenih medijatorki i pedagoških asistenata.
Predsednik Nacionalnog saveta Roma je pozdravio mere i aktivnosti koje poverenica sa svojim timom sprovodu u cilju poboljšanja položaja i ostvarivanju aktivnog učešća pripadnika nacionalnih manjina u društvenom i ekonomskom životu. Prepoznata je i potreba za jačanjem stručnih službi saveta, i u narednom periodu će započeti novi ciklus obuka za predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina radi jačanja njihovih kapaciteta u pravcu unapređivanja ravnopravnosti, koji Poverenik za zaštitu ravnopravnosti realizuje u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji.
Nacionalni savet Roma predstavljali su Dalibor Nakić, predsednik Saveta, Dragan Đorđević, član Saveta i predsednik Odbora za obaveštavanje, i Bajram Morina, generalni sekretar.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *