Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić, održao je radni sastanak sa predstavnicima resornih odbora Saveta.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić, održao je radni sastanak sa predstavnicima resornih odbora Saveta.

Razmatran je Plan rada za 2020. godinu, koji treba da bude usvojen na narednoj sednici Saveta.

U ime Izvršnog odbora prisutna je bila predsednica Pava Čabrilovski, u ime odbora za kulturu Milivoje Didanović, u ime odbora za obaveštavanje Dragan Đorđević i u ime odbora za obrazovanje Zdravka Simić.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *