Paraštujasko bahtardipe prezidentostar ktar Nacionalno konsilo Daliborestar Nakićestar

PREDSEDNIK NAKIĆ NA OBELEŽAVANJU 20 GODINA SAVETA EVROPE – u prilogu video snimak 📺
Prezidento katar Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetostar, bičhalda o bahtardipe ando alav katar sa membrurja Nacionalne konsilestar thaj ando piro personalno alav, leske rašajane barimateske dasikane patrijarhoske rajeske Porfirijeske, rajanenđe DČPK thaj sa čače paćivale manušenđe ando buhljaripe themesko save ađes lošanin e Patrađi.
Pored mnogobrojnih visokih domaćih i međunarodnih govornika, skupu se obratio predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić, čije obraćanje možete pogledati na linku: ⤵️


Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *