PREDSTAVLJANJE PRIRUČNIKA ZA RAD NACIONALNIH SAVETA

PREDSTAVLJANJE PRIRUČNIKA ZA RAD NACIONALNIH SAVETA

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić i predsednica Izvršnog odbora Pava Čabrilovski prisustvovali su predstavljanju Priručnika za rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Predstavljanje Priručnika održano je u skupštini AP Vojvodina u prisustvu ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordane Čomić, predsednika Skupštine AP Vojvodina Ištvana Pastora i šefa misije SE u Beogradu, Nj.E. Tobijasa Flessenkempera.

U svojstvu zamenika predsedsedavajućeg Koordinacije Nacionalnih saveta skupu se obratio predsednik Nakić:

„Priručnik je rezultat potrebe za stalnim unapređenjem rada i funkcionisanja nacionalnih saveta. U njemu su date mnoge veoma jasne smernice i uputstva koja će doprinuti uspešnijem radu nacionalnih saveta. Svima nama će biti od velike koristi, olakšaće nam rad i biće nam sredstvo i podrška u vršenju naših ovlašćenja koja su propisana u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Moram da istaknem činjenicu i da su nam i do sada za sve neke naše nedoumice Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,propise, upravu, nacionalne manjine-nacionalne zajednice uvek bili dostupni i na raspolaganju. Zahvaljujem se u ime Koordinacije svima koji su učestvovali u pripremi i izradi ovog priručnika, ministarstvu, pokrajinskom sekretarijatu i naravno EU i Savetu Evrope“.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *