E manuša andar nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetosko sas po bešipe Konsilesko palo dićhipe nakhadimasko Akcione planosko palo nakhadipe Strategijako pale prevencija thaj lesamalipe diskriminacijatar

E manuša andar nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetosko sas po bešipe Konsilesko palo dićhipe nakhadimasko Akcione planosko palo nakhadipe Strategijako pale prevencija thaj lesamalipe diskriminacijatar savi sas inćardini ando Thagaripe Srbijako


E bešutni šerutnisarda e dr Stana Božović, raštrako sekretari ando Ministerijumo palo bućaripe, therdipe bućarimasko, marimašće thaj socijalne pučhimata.
Mothodimatari palo nakhavipe thaj realizacija Strategijaći, paša resorako ministerijumo, sas vi o direktori Kancelarijako pale manušikane thaj minoritane orturja Thagarimastar Srbijatar, dr Suzana Paunović.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *