RASINSKI UPRAVNI OKRUG – RADNI SASTANAK

RADNI SASTANAK LOKALNIH SAMOUPRAVA SA MINISTARSTVOM ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG


U okviru plana i programa Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, održan je radni sastanak sa predstavnicima JLS u Rasinskom upravnom okrugu na kom je kao gost govorio predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić.
Na sastanku, kojem je predsedavala ministarka Gordana Čomić, uz prisustvo državnog sekretara Olene Papuge govorilo se o uspostavljanju dijaloga između Lokalnih samouprava i Ministarstva, sa posebnim akcentom na sve segmente inkluzije Roma.


Rasinski upravni okrug predstavljao je načelnik Branislav Vesić, a u ime Lokalnih samouprava govorila je gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *