Radni sastanak u ambasadi Slovačke Republike u Beogradu.

Radni sastanak u ambasadi Slovačke Republike u Beogradu.

Domaćin nam je bila NJ.E. ambasadorka Dagmar Repčekova i njen zamenik, gospodin Igor Vencel. Dogovorena je sveobuhvatna saradnja u sprovođenju integracije Roma u svim segmentima društvenog života, kao i učešće u organizovanju Regionalne konferencije na temu „Dekada inkluzije Roma“ na kojoj će učestvovati države: Srbija, Slovačka Republika, Češka Republika, Mađarska, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Turska, Crna Gora, Severna Makedonija, BiH, Albanija.
Regionalna konferencija je planirana za Jun mesec 2019. godine.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *