Bućarimasko maladipe ande ambasada katar Slovačko republika ande Beogrado

Bućarimasko maladipe ande ambasada katar Slovačko republika ande Beogrado

Ćherutni sas amenđe L.E. ambasadori Dagmar Rapčekova thaj lako džipašerutno, o raj Igor Vencel. Mištardo si saučharimaskoo khetanimasko bućaripe ando nakhavipe integracijako e Rromengo ande sa segmenturja amalimaske trajosko, sar vi linipe kotorengo ande organizacija katar Regionalna konferencija pe tema „Dekada inkluzije Roma“, pe savi lena kotor e raštre: Srbija, Slovačko republika, Češka republika, Ungriko, Bugarska, Rumunija, hrvatska, Austrija, Turska, Montenegro, Severna Makedonija, BiH, Albanija.
Regionalna konferencija si planirime pala Juno čhon 2019. brš.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *