Rukovodstvo

Dalibor Nakić

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Profesor razredne nastave
06.03.1979.godine
Kruševac

Alisa Šajn

Zamenica predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Strukovni vaspitač
04.03.1994.godine
Vršac

Dragan Krstić

Potpredsednik romskog nacionalnog saveta

Ekonomski tehničar 08.10.1979.godine
Novi Beograd

Gagi Vasić

Potpredsednik romskog nacionalnog saveta

Muzičar
11.08.1962.god
Kragujevac

Dragana Stanković

Potpredsednica romskog nacionalnog saveta

Ekonomski tehničar
08.11.1990.god
Šabac

Ibro Idić

Potpredsednik romskog nacionalnog saveta

Diplomirani ekonomista
30.06.1973.god
Bujanovac

Bajram Morina

Generalni sekretar romskog nacionalnog saveta

Diplomirani pravnik
20.11.1974.godine
Kostolac