Rukovodstvo

Dalibor Nakić, Prof.razredne nastave
Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine
06.03.1979.godine
Kruševac
Aleksandar Balinović, Master pravnik
Zamenik predsednika
25.01.1983.godine
Stara Pazova
Emin Selimi, Vaspitač
Potpredsednik Saveta
22.06.1988.godine
Beočin
Zvezdan Ramić, Ing.tehnolog
Potpredsednik Saveta
22.01.1970.godine
Vrnjačka Banja
Saša Ališanović, Elektrotehničar
Potpredsednik Saveta
Prokuplje
Tefik Ramadanović, Preduzetnik
Potpredsednik Saveta
Zemunu
Dejan Vlajković, Struk.ing.saobraćaja
Generalni sekretar Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine
24.10.1984.godine
Arandjelovac