U BEČEJU ODRŽAN OKRUGLI STO „MOGUĆNOSTI ZA UNAPREĐIVANJE POLOŽAJA DECE I MLADIH ROMA U SISTEMU OBRAZOVANJA“

Kako bi se sagledali potencijali i mogućnosti saradnje u cilju afirmacije obrazovanja dece i mladih Roma i Romkinja u opštini Bečej, na inicijativu Humanitarnog udruženja „Đina“, u sredu 17. aprila održan je sastanak, kojem su, prisustvovali direktor Kancelarije za inkluziju Roma Miloš Nikolić, predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, skupštine opštine Bečej, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva i mediji.

Okrugli sto „Mogućnosti za unapređenje položaja dece i mladih Roma u sistemu obrazovanja” bio je ujedno i prilika da se predstave rezultati projekta „Aktivizmom za obrazovanje svih: Koraci ka unapređenju položaja i prava dece i mladih Roma i Romkinja“, koji je kao ključnu aktivnost imao realizaciju radionica primenjene nauke.

Direktor Nikolić je u svom obraćanju rekao da Romi predstavljaju neiskorišćeni potencijal, a adekvatnim uključivanjem u društvene tokove mogu da daju doprinos ekonomskom i svakom drugom razvoju Republike Srbije. Prema Nikolićevim rečima projekat, čiji su rezultati promovisani, pokazuju potencijale dece i mladih i stvara otvoreniji pristup romskoj zajednici ka svim lokalnim institucijama u opštini Bečej.

Kancelarija za inkluziju Roma i Nacionalni savet romske nacionalne manjine zalagaće se za to da se afirmativne mere za obrazovanje doslovno primenjuju, jer su do sada dale dobre rezultate, rekao je na kraju svog obraćanja Miloš Nikolić.

Ovim Okruglim stolom i predstavljanjem projektnih rezultata obeležen je i Međunarodni dan Roma koji se širom planete obeležava 8. aprila.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *