U SKOPLJU ODRŽAN REGIONALNI SEMINAR „OD OBRAZOVANJA DO ZAPOSLENJA“

U SKOPLJU ODRŽAN REGIONALNI SEMINAR „OD OBRAZOVANJA DO ZAPOSLENJA“

Pod pokroviteljstvom REF – a (Romski obrazovni fond), u Skoplju je održan regionalni seminar pod nazivom „Od obrazovanja do zaposlenja“. 
Nacionalni savet romske nacionalne manjine predstavljao je predsednik, Dalibor Nakić.

U panelu na temu “ Pristup kvalitetnom obrazovanju za romsku decu“, predsednik Nakić govorio je o informisanosti dece i roditelja o mogućnostima koje nudi obrazovanje, sprovođenju Afirmativnih mera iz oblasti obrazovanja, kao i o merema pri zapošljavanju koje bi pratile završetak srednjih i visokih šlola.

Zahvalio se gospodinu Andržeju Mirgi, predsedavajućem borda direktora REF-a na sveobuhvatnoj podršci koju REF pruža romskoj deci u obrazovanju, kako u Srbiji, tako i u regionu.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine nastaviće blisku saradnju sa REF-om i u budućnosti, na svim poljima koja podržavaju inkluziju Roma.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *