U sredu 12. juna 2019. godine predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, gospodin Dalibor Nakić, posetio je OŠ „Vuk Karadžić“ u Nišu

U sredu 12. juna 2019. godine predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, gospodin Dalibor Nakić, posetio je OŠ „Vuk Karadžić“ u Nišu. Sa direktorom, pedagoško – psihološkom službom i pedagoškim asistentom razgovarao je o problemima i izazovima sa kojima se škola suočava. Školu pohađa 284 učenika od čega je 97% učenika romske nacionalnosti. Razmatrane su mogućnosti zajedničkog delovanja u cilju unapređenja uslova rada i kvaliteta vaspitno – obrazovnog procesa u školi.Tema razgovora bila je i mogućnost uvođenja izbornog predmeta romski jezik sa elementima nacionalne kulture u školski plan i program za šta će se Nacionalni savet romske nacionalne manjine i zalagati. Predstavnici Saveta će obići romska naselja u Nišu i u neposrednom kontaktu sa roditeljima romskih učenika ukazati na značaj izučavanja izbornog predmeta romski jezik sa elementima nacionalne kulture u cilju očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta Roma.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *