Aresimasko maladipe manušendar andar Nacionalne konsilurja

Aresimasko maladipe manušendar andar Nacionalne konsilurja ando Pokrajinako sekretarijato palo sićope, ortuimašće ramosarimata, ortuipe thaj nacionalne minoriteturja – nacionalne amalimata thaj nacionalne konsilurja nacionalne minoriteturjendar ando foro Novi Sad.


Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetostar sikadine o prezidento Konsilesko Dalibor Nakić thaj šerutni Gatisarimaske odborestar Pava Čabrilovski. O kamipe katar ađesutno maladipe si te savorra amen pindžarasmen maškar peste, te fundosaras, lundžaras thaj te majbuhljaras amaro khetanimasko bućaripe thaj khetimasko bućaripe, mothoda o pokrajinako sekretari Mihalj Njilaš.
Cilj današnjeg susreta jeste da se svi mi međusobno upoznamo, da uspostavimo, nastavimo i unapredimo naš zajednički rad i saradnju, izjavio je Pokrajinski sekretar Mihalj NJilaš.


O prezidento Nakić inkalda kaj o Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetostar avela paćivalo partneri Pokrajinaće sekretarijaće, thaj kaj ando khetanimasko bućaripe e Pokrajinaće kancelarijava pala inkluzija e Rromenđi bućarela palo majlačho than e Rromengo ande AP Vojvodina, a detot andar kotor kulturaće autonomijako.

Teljaripe: http://www.vojvodina.gov.rs/ http://www.vojvodina.gov.rs/

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *