Aresimasko sikadipe rromane lilarimasko po „Novosadosko sajmo lilengo thaj dićhipe artistimasko“

Aresimasko sikadipe rromane lilarimasko po „Novosadosko sajmo lilengo thaj dićhipe artistimasko“ 


Po štando Pokrajinaće sekretarijatosko palo sikavipe, ortuipe, inkalde ramosarimata, nacionalne minoriteturja – nacionalne amalimata, ando alav katar Nqacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetostko, ćherutno štadasko sas o membro Gatisarimaske odboresko Konsilesko, Živana Živanović tale tehnikano zurjavipe kancelarijako pale inkluzija e Rromenđi ande AP Vojvodina. 
Po štando avililo baro đindo manušengo, a baro intereso medijengo ando kava brš či ačhadapes, sar ni zurjavipe aver membrurjndar Konsilestar save ande nakhlo kurko ažutisardine ćherutnjaće štandostar ando sikavipe rromane lilarimasko.

 

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *