Fundosardo khetanimasko bućaripe maškar nevo nacionalno konilo e Rromendar thaj Rumunendar

Fundosardo khetanimasko bućaripe maškar nevo nacionalno konilo e Rromendar thaj Rumunendar

E tema sas phangli pala kotor „Ašunimasko hasnaripe čhibjako thaj lilarimasko“, jekh katar kotora pala save e nacionalne konsilurja inćaren autonomija ando bućaripe thaj čhinadipe, sar vi sajekh khetanimasko bućaripe andar kotor kulturaće autonomijako nacionalne minoritendar ande Srbija.
Ando alav Nacionalne konsilestar katar rumunsko nacionalno minoriteto po maladipe sas: Prezidento Konsilesko, Jon Omoran thaj šerutni odborestar pala ašunimasko hasnaripe čhibjako thaj lilarimasko, Rodika Almazan.


Ando alav katar Nacionalno konsilo rumuneske nacionalne minoritetostar po maladie sas: prezidento Konsilesko, Dalibor Nakić, šerutni odborestar palo ašunimasko hasnaripe čhibjako thaj lilarimasko Dr Marija Aleksandrović, generalno sekretari Dejan Vlajković thaj referento palo sikavipe Siniša Marinković.


U ime Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine sastanku su prisustvovali: Predsednik Saveta Dalibor Nakić, predsednica odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Dr Marija Aleksandrović, generalni sekretar Dejan Vlajković i referent za obrazovanje Siniša Marinković.

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *