VAŽNO SAOPŠTENJE! 📢 KONKURS ZA STUDENTSKE KREDITE I STIPENDIJE

VAŽNO SAOPŠTENJE! 📢 KONKURS ZA STUDENTSKE KREDITE I STIPENDIJE

Ministerijumo sikavimasko, džanglimasko thaj tehnologikane buhljarimasko inkaldimasa ramosarda o konkurso palo uladipe stipendijengo. Konkurso si putardo katar 01. džiko 31. oktobro 2022. brš.
⏰ Konkurs je otvoren od 1. do 31. oktobra 2023. godine.
Sar te alavarentumen palo konkurso/stipendije pale studenturja
E studenturja rromane nacionalne minoritetonendar save sićon pe vuče sikavne thana kasko fundosarimatari si e Republika Srbija, inćaren statuso sar rîndosko studento po II,III jal IV brš studijengo, šaj te alavarenpes po konkurso palo therdipe studentoske stipendijengo.
➡️ Studenti koji prvi put konkurišu i studenti koji nisu bili korisnici stipendije u 2022/23. akademskoj godini, popunjavaju Aplikacioni formular, i to: obrazac 1, 2 i 5a (5a – ugovor u 2 primerka, OBAVEZNO se potpisati punim imenom i prezimenom, čitko – pisana ćirilica) i očitana lična karta ili kopija obe strane lične karte koje nemaju čip. Popunjene obrasce studenti šalju na:
Nacionalni savet romske nacionalne manjine, adresa: Obilićev venac br. 2 (prizemlje), 11000 Beograd.
🗣️ NAPOMENA: Studenti koji su bili korisnici stipendije u 2022/23. akademskoj godini, dobiće preko svoje Visokoškolske ustanove obrazac 1a koji zamenjuje obrazac 1 i 2.
➡️ Popunjen obrazac 1a, uz očitanu (lična karta sa čipom) ili kopiranu ličnu kartu (lična karta bez čipa – kopija obe strane) šalju:
Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetonendar, Obilićev venac 2, 11000 Beograd.
🔵 Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije Nacionalnom savetu je 30. oktobar 2023. godine.
VAĆARDIPE: Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetonendar či inkalela e ramosarde lačhimašće mothodimata palo therdipe stipendijako, no ćerelapes dićhipe aresarde dokumentacijengo thaj dićhipe rromane nacionalne minoritetonendar, a tale godova e sasti dokumentacija bičhalelape ko resorako ministerijumo.
Formularurja pala alavardipe ćinenpes ande studentonenđe bućarimašće kotora vuče sikavne thanengo jal
ando Beogrado: Prosvetni pregled, Dečanska 6, telefono: 0113235378
ando Niš: TP Hijeroglif, Voždova 90, telefono: 018523326
ando Kragujevco: Knjižara Most, Dr Zorana Đinđića 2, telefono: 034305715
Pala sa informacije šaj te akharen Nacionalno konsilo rromane nacionalne minoritetonengo, telefono:
☎️ 0116182566 info@romskinacionalnisavet.org.rs
jal vizitava po linko kastar šaj te lenpes vi trubusarde patrina:
https://prosveta.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/stipendije/studentske-stipendije-i-krediti/

Author: RNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *