UČENIČKE STIPENDIJE – UPUSTVO

UČENIČKE STIPENDIJE – UPUSTVO
Ko može dobiti stipendiju?
Za dodelu stipendija mogu konkurisati:
🗣️ Učenici romske nacionalnosti od I-IV razreda mogu konkurisati za dodelu stipendija samo ako pohađaju srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ako su tekuću školsku godinu upisali prvi put, ako se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
Dokumenta za konkurisanje:
➡️ Potrebnu dokumentaciju, koja je štampana u vidu brošure UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITI 2022/2023, možete da naručite preko škole koju učenik pohađa, počev od 1. septembra 2022. godine ili da kupite u knjižarama Prosvetnog pregleda, i to na sledećim adresama:
• u Beogradu: PROSVETNI PREGLED, Dečanska 6
• u Nišu: TP HIJEROGLIF, Voždova 90
• u Kragujevcu: KNJIŽARA MOST, Dr Zorana Đinđića 2
• u knjižarama SLUŽBENOG GLASNIKA
🔴 Korisnici iz prethodne godine, dobijaju na svoje ime PRIJAVU, Obrazac broj 1a i uz njega dostavljaju ostalu dokumentaciju koja je potrebna po konkursu za školsku 2022/2023. godinu.
Za prijavljivanje na konkurs podnose se dokumenta, odnosno obrasci koji su sastavni deo Konkursa:
PRIJAVA = Obrazac br.1
UVERENJE o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju = Obrazac br.2
UVERENJE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine = Obrazac br.4
Dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkoj stipendiji = Obrazac br.5
Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja/staratelja učenika
🔵 Učenik koji konkuriše za stipendiju, a koji je prethodne školske godine primao stipendiju, podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su deo Konkursa:
➡️ PRIJAVU = Obrazac br.1a koji se sastoji od dokaza o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju
➡️ UVERENJE o prosčnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine = Obrazac br.4
🔴 Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja/staratelja učenika
🔵 Dokumenta, odnosno obrasci iz Konkursa za stipendije, moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe:
➡️ Obrazac br.2 i Obrazac br.1a overava srednja škola koju učenik pohađa i u kojoj je upisao tekuću školsku godinu
➡️ Obrazac br.4 overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja/staratelja učenika, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br.3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice od januara do juna tekuće godine
🗣️ VAŽNA INFORMACIJA ZA UČENIKE I MENTORE: Svi učenici koji konkurišu za stipendiju, popunjene i overene obrasce iz Konkursa šalju Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine (NE IZDAJU SE PREPORUKE/POTVRDE), koji nakon provere dokumentacije i utvrđivanje čvrste veze kandidata sa romskom nacionalnom manjinom, sastavlja jedinstveni spisak i predaje dokumentaciju resornom ministarstvu).
🗓️ Rok za podnošenje dokumenata:
Konkursnu dokumentaciju za stipendije možete slati na adresu:
Nacionalni savet romske nacionalne manjine
Adresa: Obilićev venac 2. 11000 Beograd
Za sve dodatne informacije ⤵️
Kontakt tel: 011/618-25-66
E-mail: info@romskinacionalnisavet.org.rs
➡️ Rok za dostavu tražene dokumentacije: 25. septembar 2022. godine.
🔴 Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.
🔵 Dodatne informacije za učenike koji su primali stipendiju u predhodnoj školskoj godini
🗣️ KANDIDATI KOJI SU PRIMALI STIPENDIJU PRETHODNE ŠKOLSKE GODINE, DOBIĆE PREKO ŠKOLE OBRAZAC 1a KOJI ZAMENJUJE OBRAZAC BROJ 1 I 2.

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/krediti-i-stipendije.30.html?fbclid=IwAR3ikvAvYBq9V_ODqPo3AaUNjWj0qiBRoJVTh4quX-9UXy4PRw3jT_eAMyQ

Author: RNS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *