KONKURS ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

KONKURS ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Ko može dobiti stipendiju?
Za dodelu stipendija mogu konkurisati:
🗣️ Učenici romske nacionalnosti od I-IV razreda mogu konkurisati za dodelu stipendija samo ako pohađaju srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ako su tekuću školsku godinu upisali prvi put, ako se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.
Dokumenta za konkurisanje:
➡️ Potrebnu dokumentaciju, koja je štampana u vidu brošure UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITI 2023/2024, možete da naručite preko škole koju učenik pohađa, počev od 1. septembra 2023. ili da kupite u knjižarama Prosvetnog pregleda, i to na sledećim adresama:

 • u Beogradu: PROSVETNI PREGLED, Dečanska 6
 • u Nišu: TP HIJEROGLIF, Voždova 90
 • u Kragujevcu: KNJIŽARA MOST, Dr Zorana Đinđića 2
 • u knjižarama SLUŽBENOG GLASNIKA
  🔴 Korisnici iz prethodne godine, dobijaju na svoje ime PRIJAVU, Obrazac broj 1a i uz njega dostavljaju ostalu dokumentaciju koja je potrebna po konkursu za školsku 2023/2024. godinu.
  Za prijavljivanje na Konkurs podnose se dokumenta, odnosno obrasci koji su sastavni deo Konkursa:
  PRIJAVA = Obrazac br.1
  UVERENJE o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju = Obrazac br.2
  UVERENJE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine = Obrazac br.4
  Dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkoj stipendiji = Obrazac br.5
  Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja/staratelja učenika
  🔵 Učenik koji konkuriše za stipendiju, a koji je prethodne školske godine primao stipendiju podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su deo Konkursa:
  ➡️ PRIJAVU = Obrazac br.1a koji se sastoji od dokaza o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju
  ➡️ UVERENJE o prosčnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period od januara do juna tekuće godine = Obrazac br.4
  🔴 Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja/staratelja učenika
  🔵 Dokumenta, odnosno obrasci iz Konkursa za stipendije, moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe:
  ➡️ Obrazac br.2 i Obrazac br.1a overava srednja škola koju učenik pohađa i u kojoj je upisao tekuću školsku godinu
  ➡️ Obrazac br.4 overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja/staratelja učenika, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br.3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice od januara do juna tekuće godine
  ➡️ NAPOMENA: Nacionalni savet romske nacionalne manjine neće izdavati preporuke za dobijanje stipendije, već će se izvršiti obrada pristigle dokumentacije i provera pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini.
  🗓️ Rok za podnošenje dokumenata:
  Konkursnu dokumentaciju za stipendije možete slati na adresu:
  Nacionalni savet romske nacionalne manjine
  Adresa: Obilićev venac br. 2, 11000 Beograd
  Za sve dodatne informacije
  Kontakt tel: 011/61 82 566
  E-mail: info@romskinacionalnisavet.org.rs
  ➡️ najkasnije do 25. septembra 2023. godine.
  🔴 Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.
  🗣️ KONKURS i OBRASCI 2, 3 i 4 se nalaze u slikama dole, a možete ih preuzeti i na linku:⤵️
  https://romskinacionalnisavet.org.rs/ucenicke-stipendije…/

Author: RNS

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *